Olgu varustus kui hea tahes…

palgid vees
…, aga suurveega saabunud tõkkeid ja takistusi sa sellega enne silmside tekkimist ei avasta.

Rendikaater.ee meeskond käis mai teisel nädalal luurel ja avastas üht teist, millele tuleb koheselt reageerida. Mööda Pärnu jõge ülesvoolu Reiu suudmeni liikudes, avastasime üsna mitu piigina põhja kinnitunud palki, mille teine ots mõnekümne sentimeetri jagu veest välja ulatab. Jõel päevasel ajal lubatud 30 km kiirusega neile otsa sõites, võib igaüks aimata, milliseid tagajärgi selline “piik” põhjustada võib.

Olgugi, et Rendikaater.ee kaatrid oma alumiinimist kere ja 30 hp mootoritega, on sellise kokkupõrke korral lihtsamini taastatavad kui plastikkeredega alused, ei saa me jätta sellele reageerimata. 20. mai korraldavad rendikaater.ee kaptenid väikese talgu, mille raames märgistame luure käigus avastatud ohukohtade märgistamise lihtsate kanistritega. Seda selleks, et muuta liiklus jõel turvalisemaks nii meie klintidele kui teistele kaptenitele ja nende alustele. Ühtlasi märgime GPS koordinaadid ja anname  info ohtlikest kohtadest Veeteede Ametile.

Igaüks saab hakkama!
www.rendikaater.ee